فروشگاه اینترنتی سیمین ابزار

کرج خیابان شهید بهشتی نرسیده به ۴۵ متری گلشهر – روبروی نمایندگی سایپا (میرکریمی) شماره ۳۸۰ و ۳۸۱

ارتباط با مشتری : ۰۲۶۳۴۵۱۹۶۰۰۰۲۶۳۴۵۵۳۳۱۴

فکس : ۰۲۶۳۴۵۶۵۴۳۸

ایمیل :   siminabzar@gmail.com