سوپاپ جمع کن

 

 

برای باز و بستن سوپاپ های موتور به کار می رود .که توسط ابزار فشار فنر را خنثی کنیم و پس از آزاد کردن، آن را خارج  می کنیم ،به این ابزار فنر جمع کن سوپاپ می گویند.

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش یک نتیجه